Orgány Svazku

Předseda: Bc. Pavel Houšť

Místopředseda: Petr Vašina

Zástupci členských obcí:

    • Tasovice – Petr Vašina, Ing. František Houšť, Ondřej Paulenka
    • Hodonice – Bc. Pavel Houšť, Jan Procházka, Roman Hřebabecký
    • Krhovice – Martin Major, Ing. Marek Heneš, Jana Hrušková