Svazek obcí Tasovice a Hodonice (IČ: 68689420) vznikl jako následnický subjekt vzešlý ze Svazu vodovodů a kanalizací Hodonicko (IČ: 49438051) dne 30.6.2010. Ve vlastnictví eviduje vodovod a kanalizaci v obcích Tasovice, Hodonice a Krhovice. Smluvně tyto vodovody a kanalizace provozuje Vodárenská akciová společnost. a.s., Kotkova 2518/20, 670 25 Znojmo.